İnsan Kaynakları

Hayalleriniz büyük olsun ki, hayal ettikçe siz de büyüyün.

Emtel Emaye Tel & Kablo Sanayi A.Ş.’nin kuruluş tarihi olan 1974’ten itibaren faaliyet gösterdiği sektörde kısa sürede “İLK”leri gerçekleştirmesi ve adım attığı sektörün ileri gelenlerinden olmasında insan kaynaklarına verdiği önem yatmaktadır. Felsefemizde yola çıktığımız ve vardığımız nokta aynı: ‘Şirketimizin ihtiyacına göre belirlenmiş stratejik insan kaynakları yönetimi’.

İnsan Kaynaklarının dayandığı temel anlayışlar,
İnsan Kaynakları Yönetimi: 

 • Kurumsal değerlerimizin dayandığı kültürümüzle her çalışanın değerli olduğunu hissettirmek,
 • Standartlaşmış ve pozisyona uygun seçme ve yerleştirme ile tüm adaylara eşit mesafe anlayışı,
 • Nitelikli iş gücü tarafından seçilen işveren olma.

Çalışanların Gelişimine Yatırım: 

 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratma anlayışı,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek,
 • Yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sisteminin tüm çalışanlar bazında yaygınlaştırılması.

Organizasyonu Geliştirme: 

 • Organizasyonun başarısını sürekli hale getirmek için, insan kaynaklarının, süreçlerin ve sistemlerin sürekli gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması,
 • Çalışan ve Organizasyon gelişimi için sürekli eğitim politikası,
 • Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma,
 • Katılımcı, paylaşımcı, açık, farklılığa ve yeni fikirlere değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve taleplerini dikkate almak,
 • Etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak.