Tel Çapı
Tel Kilogram Değeri
Tel Çapına göre metrajı: