Koronanın Etkileri

Eğrilik yarıçapı küçük olan elektrotlarda meydana gelen, kendi kendini besleyen deşarj olayına Korona denir. Bu olay morumsu-mavimsi bir parıltı ile kendini gösterir. Bu bölgede korona etkisi ile ozon oluşur.

  • Yüksek gerilim hatlarında aktif güç kaybı
  • Radyo dalgalarında bozulma (Radio Interferance:RI ve TeleVision Interferance:TVI)
  • Sinüsoidal Korona akımı etkisiyle oluşan gerilim düşümleri
  • Oluşan Ozon etkisiyle iletkenlerde korozyon ve izolasyonun yıpranması
  • Atlamalar, delinmeler ve dolayısıyla arızalar yol açabilir.
  • Kesicilerde ve Gaz İzole Sistemler (GIS) de kullanılan SF6 gazı korona etkisiyle zehirli gaz türlerine ayrışabilir.