Koronanın Etkileri

Eğrilik yarıçapı küçük olan elektrotlarda meydana gelen, kendi kendini besleyen deşarj olayına Korona denir. Bu olay morumsu-mavimsi bir parıltı ile kendini gösterir. Bu bölgede korona etkisi ile ozon oluşur. Yüksek…

Korona deşarj olayının sargılara olan etkisi

Frekans konvertörü taşıyıcı frekanslarına bağlı olarak, motor klemensinde pik voltajlar meydana gelmektedir. Motor klemensinde saniyede 2.000 ile 20.000 kere arasında tekrarlanan voltaj pikleri, koronaya (havadaki nitrojenin iyonlaşması…

Korona Olayı Nedir?

Korona olayı bir elektriksel boşalma türüdür. Genelde iletkenler, elektrotlar yüzeyinde görüldüğünden dış kısmı boşalma olarak tanımlanır. İç ve dış kısmı boşalmalar, yerel (bölgesel) boşalmalar olup,…
Thermik Sistemi
Geleneksel Termal Koruyucu